platforma KOarch

Rádi bychom se představili – platformu KOarch, která je neformálním sdružením architektů, kteří se pohybují kolem města Kolín. Naším mottem je ‚přemítání o obrazu města Kolín‘. Chceme se podílet na vytváření dlouhodobé vize města a nabízet její alternativy; dále cítíme povinnost propagovat kvalitní současnou architekturu ve všech jejích rovinách. Prvotním cílem platformy KOarch není navrhovat konkrétní stavby, nýbrž především vytvářet potřebné prostředí pro vznik kvalitní současné architektury v našem městě. Chceme, aby Kolín nebyl ochuzen o současnou vrstvu architektury, která se kvalitou vyrovná bohaté historii města. Architektura je obrazem naší společnosti. Prostředí nás ovlivňuje. Architektura nás obklopuje každý den, obklopujme se proto kvalitní architekturou.
KOarch je otevřený pro popularizační aktivity v oblasti veřejného prostoru a architektury. Spolupracujeme se všemi s podobným cílem. Chceme se věnovat otázkám typu „jak stavět, jak tvořit zadání pro stavbu, jak si vybrat architekta, co může přinést architektonická soutěž…“ Neméně důležitými tématy jsou veřejné stavby a důležitost kvalitního veřejného prostranství i koncepčního plánování. Veškeré aktivity jsou neziskové. Cílovou skupinou projektu jsou občané i uživatelé města, včetně zastupitelů a správních orgánů města.
koarch@email.cz / +420 732 986 206 / www.koarch.cz