dotazy účastníkům soutěže ‚NpK‘

Dnes skončila výstava studentské soutěže ‚Nápady pro Kolín‘. S hodnocením porotců jsme si již mohli setkat. Jaké projekty považujeme za přínosné jsme všichni měli všichni možnost posoudit na výstavě projektů. Nás ovšem zajímalo i to jak soutěžící hodnotili soutěž samotnou. Položili jsme se všem účastníkům soutěže ‚Nápady pro Kolín‘ 7 otázek. Dostali jsme 12 odpovědí, které Vám v anonymní podobě přinášíme. Návrhy je možné si prohlédnout na webu města.

1/ Jak jste se o soutěži dozvěděli? Z jakého informačního kanálu?
Z došlých odpovědí bylo zřejmé, že nejvíc soutěžích se dozvědělo z webu České komory architektů, za ním následoval na architekturu zaměřený archiweb.cz a v neposlední řadě i weby studentských spolků jednotlivých fakult.

2/ Co bylo pro Vás motivací a přesvědčilo Vás, že jste se soutěže účastnili?
– V Kolíně jsem trávil dost času. Pak také finanční odměny.
– Osobní vztah k místu.
– Zajímavá témata s relativně malou časovou náročností (zpracování parteru X kompletní návrh budovy).
– Lákalo mě poprvé si vyzkoušet soutěž zaštítěnou ČKA, navíc navrhovat něco v pro mě vzdálené a zcela neznámé lokalitě.
– Zajímavé zadání s možností účastnit se soutěže s více návrhy. Podstatným argumentem při rozhodování, pro nás byly lokality v historickém prostředí se specifickým geniem loci.
– Přesvědčila mě až prohlídka lokalit a zájem radních o nás studenty.
– Přesvědčili mě kamarádi, zajímavé lokality a zadání.
– Sbírání zkušeností z prostředí soutěží, možnost vyzkoušet si architekturu mimo školu.
– Zájem o město ve kterém jsem vyrostl.
– Přes prázdniny jsem neměla ani práci ani školu, tak jsem se vrhla na soutěž.
– Samotné vypsání studentské soutěže, osobní znalost města.

3/ Soutěžní podmínky vycházeli z podmínek pro ČKA pro regulérní architektonické soutěže, byli podle Vás pro studentskou soutěž adekvátní? Změnili by jste na nich něco?
– Neměnil. Myslím, že je vhodné postupovat podle pravidel ČKA i v případě studentských soutěží, je to dobrý trénink, soutěži to dodává serióznost.
– Podmínky byly adekvátní. Jen když se jedná o studentskou soutěž, mělo být požadováno potvrzení o studiu.
– Jako student magisterského studia architektury jsem toto přímo ocenil. Dostala se mi tak procedura regulérních soutěží ČKA pod kůži.
– Soutěžní podmínky pro nás rozhodně netvořily žádnou překážku. Naopak si myslím, že zkušenost s podmínkami pro soutěže podle ČKA je příjemným bonusem.
– Podmínky byly adekvátní. Jenom bych ocenil jako student, kdyby tisk řešil vyhlašovatel soutěže. Jednotný tisk také nevytváří rozdíly plachet způsobené tisknutím. S tiskem také souvisí bod 7 a možnost venkovní prezentace.
– Vzhledem ke studentské soutěži bych uvítala, kdyby zadavatel soutěže proplatil účastníkům náklady vydané na soutěž, případně bych uvítala aspoň možnost tisknout jen na klasickou plachtu (ne podplepit kappa deskou).
– Podmínky mi přišly adekvátní, protože i v budoucnu takové požadavky budu muset splnit.
– Pro tuto soutěž možná až zbytečně obsáhlé. Pro soutěže budoucí jiné než studentské je dobře že je město použilo ‚ ‚nanečisto‘ na soutěž studentskou.
– Podmínky se mi zdály adekvátní, možná chybělo konkrétnější zadání, měli jsme jako tvurci hodně volnou ruku.
– Byly adekvátní, nezměnil bych je.

4/ Soutěžní podklady se skládali z brožury s krátkým textovým zadáním, fotografiemi, ortomapou, mapou vlastnictví a otiskem územního plánu; jak soutěžní podklady hodnotíte? Byla textová část zadání srozumitelná? Byla grafická část dostatečná? Co podle Vás v podmínkách chybělo?
– Podklady byly sice hezky zpracované, ale bylo jich málo. Chyběl úvod do souvislostí, digitální podklady, historie místa.
– Myslím, že pro první přehled byly podklady dostačující. Možná by bylo dobré zpřístupnit i podklady typu swarzplan Kolína. Textová část byla srozumitelná.
– Forma zadání byla celkem srozumitelná. Při výběru, které zadání zpracuji, byly podklady u některých zadání nedostatečné (když součástí zadání byla budova, tak absence půdorysů byla pro můj výběr zadání klíčová)
– Podklady byly kvalitně vypracovány, zadání bylo jasné a srozumitelné. Nic mi nechybělo.
– Fotografické i mapové podklady byly podle nás k většině zadání dostatečné. Některá zadání by si zasloužila (dům dětí a mládeže) podrobnější textovou část a možná i informace o plánech města s lokalitou.
– Podklady byly nedostačující, nebýt prohlídky lokalit s radními a možnost se jich na cokoli zeptat, tak vlastně vůbec nevím, co daný prostor trápí. Nejsem z Kolína, takže pochopení daného prostoru je bez analýz, bez požadavků na řešení, bez pořádného popsání lokality na dost dlouho. Shánět poté na internetu historické fotografie, koncepci hromadné dopravy, mapy, historii Kolína, podklady k dopravnímu řešení trvalo dost dlouho. Půdorysy budov na náměstí byly úplně nesehnatelné. Věřím, že všechny podklady by město bylo schopno zpracovat za několik málo hodin a nám by to ušetřilo mnoho času. Jako příklad správně zpracovaných podkladů a požadavků můžu uvést právě dokončenou soutěž na úpravu Malostranského náměstí v Praze.
– Podklady mohly být širší. Uvítala bych čárové soubory (dwg) lokalit a vrstevnice (každý soutěžící si tyto musel nějakým způsobem zjistit, což by velmi zjednodušilo práci, kdyby bylo připraveno dopředu) a rozsáhlejší textové zprávy k zadání, které byly velmi orientační.
– Brožura byla sice srozumitelná, přišla mi však poněkud jdoucí po povrchu (chyběla mi např. historická mapa území)
– Zadání bylo hodně stručné, podklady dostačující tak pro orientaci v daném místě, ale málo dostatečné k samotné práci. Chyběly mi dwg podklady. Vše jsem si musela „vyklikat“ sama což zabralo spoustu času navíc.
– Grafické části chyběl výkres podrobnější situace (dwg nebo jiný formát), textové užší specifikace zadání, byla nedostatečná (v protokolu hodnocení poroty pak mohlo být uvedeno, že návrh „nesplňuje očekávané požadavky“, i když na ně reagoval, kladně hodnoceno řešení vybočující ze zadání, atd…). Podklady nebyly optimální.

5/ Jak hodnotíte výběr porotců?
– K výběru porotců asi tolik. Výherní projekty byly spíše klasických úprav, chápu obavy z nových ideí a přístupů. Některé si to zaslouží, jiné bych nahradil těmi co nebyly ohodnoceny. Akorát nás zarazilo nedodržení podmínek z hlediska odevzdání dvou plachet u některých – zejména výherních – projektů. V podmínkách byla stanovena jen jedna.
– K porotě nemám co vytknout.
– Výběr porotců nehodnotím. Blíže žádného porotce neznám, avšak důvěřuji ČKA a jejímu dohledu na regulérnost soutěže.
– Porotce jsem předtím neznal a popravdě ani teď o nich nevím více než bylo uvedeno v podmínkách.
– Výběr porotců odpovídá asi požadavkům soutěže, čímž se vracím opět k podmínkám a požadavkům. Na prohlídce lokalit mi bylo řečeno, že máme řešit především severní část náměstí a hlavně osobní a městskou hromadnou dopravu a porota mi poté vytkla, že jsem neřešil program a hmotu budovy na jihu náměstí a vítězný návrh má naprosto nevhodně řešenou dopravu, hlavně tu městskou hromadnou. Proto by bylo lepší požadavky jasně
definovat. A grafika výsledných prací je také myslím důležitou stránkou odevzdání, na což si myslím, že nebylo vůbec přihlíženo. Vlastně jsem po shlédnutí všech návrhů nevěděl, co město od dané lokality očekává.
– V porotě by měl podle mého názoru být někdo se zkušenostmi s navrhováním veřejného prostoru, se zkušenostmi s hodnocením velkého množství prací. Třeba i někdo kdo Kolín nezná a má tedy přirozeně odstup.
– S jmény porotci jsem se před tím nesetkala a nemám vědomosti, zda město osobě znají a podle toho i hodnotí. Předpokládám, že město znají a dokázali objektivně ohodnotit soutěžící.
– Nedostatečně. Bohužel musím vyslovit pochyby o odborné způsobilosti porotců – co má znamenat například formulace „socialistický blok se může revitalizovat do podoby klasického bloku prvorepublikového“ (výňatek z protokolu soutěže z hodnocení porotců) a jaké kvality architektury to vyjadřuje?

6/ Zúčastnili jste se jedné z prohlídek města? Jak hodnotíte její průběh?
– Prohlídky města jsem se zúčastnil, víceméně k tomu nemám co říct. Ve městě jsem byl vícekrát, informace jsme si zjistili.
– Z časových důvodů jsem se nezúčastnil.
– Ano, druhé. Společná prohlídka lokalit byla v pořádku. Malý negativní detail – na všechny zúčastněné se nedostaly tištěné podklady. Já si něstěžuji, přišel jsem včas a stále je mám.
– Prohlídky města jsme se zúčastnili a byla pro nás velkým přínosem. Hlavně z důvodu, že jsme Kolín navštívili poprvé.
– Z časových důvodů bohužel ne – dozvěděl jsem se o soutěži pozdě.

7/ Jak hodnotíte výslednou výstavu a představení soutěže městem?
– Vernisáž jsem nestihl, nevím jak je to představeno veřejnosti a propagováno městem. Výstava by možná zasloužila i jiný prostor než chodbu.
– Kvůli školní zaneprázdněnosti jsem se nezúčastnil vernisáže pořádané městem, nicméně během konání výstavy mám v plánu ji navštívit a prohlédnout si veškeré návrhy.
– Prezentace návrhů je otřesná v nevhodném prostoru. Umisťovat návrhy na tmavou malou chodbu považuji za výsměch soutěžícím. Až jsem měl dojem, že ta soutěž je prostě ukončená a dál už to nikoho zajímat nebude, město dostalo svoje a tím to hasne. Návrhy měly být umístěny aspoň do upravené zasedací místnosti. Nejlépe by bylo, kdyby návrhy byly prezentovány přímo na Karlovo náměstí (s čímž souvisí tisk panelů vyhlašovatelem) a vyvolali by tím diskuzi mezi občany (o což jsem myslel, že městu jde). Nebo se snad město za soutěž stydí? Přesto všechno děkuji za uspořádání studentské soutěže.
– Prozatím jsem neměla příležitost navštívit a vzhledem k otevírací době se obávám, že ani nebudu moci vidět.
– Provozní hodiny městského úřadu jsou pro mimokolínské poměrně nedosažitelné.
– Prezentace prací je na celé soutěži to nejdůležitější výstava tomu bohužel neodpovídá. Očekával bych vyvěšení alespoň oceněných projektů na internet. O nedostatečné propagaci svědčí nízký počet ůčastníků na vernisáži a to jak z řad oceněných tak i veřejnosti.
– Výstavu jsem bohužel neměla čas navštívit. Snad se mi to ještě podaří.

Jak hodnotíte uspořádání studentské soutěže Vy, jsou Vám výtězné návrhy sympatické? Doufáme, že v Kolíně proběhne diskuze nad tématem soutěží a prezentace architektury. A to jak ze strany města, občanů, ale i privátních investorů. -ve-