Vize pro Nymburk

vize-pro-nymburk

Ve čtvrtek 12. února se v podvečerních hodinách uskutečnila v Nymburském obecním domě přednáška renomovaného architekta Jana Šépky. Přednášku uvedl architekt Osamu Okamura a na její závěr byla představena Šépkova nová kniha Jak se dělá město.

V úvodu představil Osamu Okamura architekta Jana Šépku ve své přednášce Zrozeni architekta, ve které se mu podařilo velmi dobře vystihnout dobu Šépkova rozhodování mezi architekturou a uměním-malbou, která se podle mého názoru dodnes odráží v jeho stavbách nejen ve skicách, ale v určité poetice, se kterou k stavbám přistupuje.

Poté Šépka představil sedm zásadních projektů z posledních let, na kterých demonstroval své přístupy k architektuře a její možnosti.

Podstatným východiskem Šépkovy práce je jeho pohled na vztah architektury a urbanismu, kdy dnešní rozdělovaní architektury a urbanismu vnímá jako špatný krok. Podle něj by města neměla mít pouze urbanistickou vizi, ale měla by se snažit o architektonicko-urbanistickou vizi. „Město se nedá dělat způsobem vybarvičkovaní plánu. Město by o sobě mělo uvažovat reálněji.“

Jeho přednáška s prostým názvem Práce nás provedla jeho světem materiálových experimentů a nekonvenčních řešení, jejichž výjimečnost a jedinečnost byla mnohdy vykoupena enormním úsilím při obhajování v legislativním procesu a časem jak architekta, tak samotného stavebníka. Z jeho prací bylo zřetelné napětí vztahu prvotní kresby vytvářející atmosféru a reality, která je jiná. Vzniká zde tak otázka, nakolik je možné v stavbě zachovat atmosféru původního obrazu. Šépkovy stavby jsou tak určitým prověřováním existence této možnosti uchování atmosféry.

Na závěr byla představena kniha Jak se dělá město, která vznikala ve spolupráci Jana Šépky a Mirky Tůmové jako shrnutí a určitá reflexe za jejich osmiletým působením na škole architektury pražské ČVUT a Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Kniha obsahuje osm souborů studentských projektů – vizí pro osm českých měst. Nastiňuje možnosti plánování a koncepcí měst. Jednotlivé vize byly diskutovány na veřejných besedách s obyvateli měst, kteří se tak určitým způsobem podíleli na tvorbě zadání. Ačkoliv jim byly dány konkrétní podmínky, často vznikaly nové podněty od samotných studentů, které sice nebyly přímou odpovědí na stanovené podmínky konkrétního města, ale s o to větším ohlasem byly přijaty u reprezentace a obyvatel měst. Výsledky prací byly nakonec prezentovány jednotlivým městům, a tak v knize nalezneme i podstatné a důležité reakci politické reprezentace měst. Sami autoři knihy o ní mluví jako o poselství, že věci nejsou neřešitelné, jak se zdají, ale že se na ně dá dívat jiným pohledem, což vyvolává diskusi. Diskuse pak může byt iniciačním prvkem vedoucím ke změnám.

Přednáškou byla rovněž oficiálně zahájena výstava studentských prací Vize pro Nymburk, která se zaměřuje především na vnitřní rezervy města: proluky, náměstí, interiér města a vztah města a řeky. Prezentace projektů samotnými studenty proběhne za 14 dní ve čtvrtek 26. února. Myslím si, že to bude velmi podnětné setkání nejen pro občany Nymburka. Ačkoliv je Nymburk město menší než Kolín a s odlišnými podmínkami, domnívám se, že má podobné problémy a bolesti jako naše město a tak by tato akce neměla proběhnout kolem nás bez povšimnutí.

VIZE PRO NYMBURK 2

https://www.facebook.com/events/459483337535533/

pozvanka-vize-pro-nymburk

-AH-