Jan Kubíček | Třetí dimenze

Uprostřed léta roku 2016 obohatila Husovo náměstí v Kolíně dílo malíře Jana Kubíčka, zdejšího rodáka a mezinárodně uznávaného představitele konstruktivně orientované tvorby. Kniha podrobně dokumentuje jeho postupný zrod: od nalezení vhodné skici a jejího převedení do trojrozměrného modelu, přes hledání vhodného místa, realizaci až po instalaci. Objekt nazvaný Dislokace nyní slouží jako příklad zdařilého začlenění ryze současného výtvarného umění do veřejného prostoru.

Jan Kubíček | Třetí dimenze

Autor: Petr Volf
ISBN: 978-80-7437-234-6
Datum vydání: 2017

e-shop: https://www.kosmas.cz/

vizualizace

vizualizace

Komentáře uzavřeny.