Rozhovor pro ‚PRES‘ o ostrově

id1156_main_full

První veřejná diskuze občanů s vedením města nad záměrem proměny Kmochova ostrova v Kolíně se uskutečnila 16. září v salonku Městského společenského domu a účastnily se jí asi čtyři desítky občanů. Architektka Dana Jírovská při této příležitosti prezentovala svoji studii, která byla výchozím bodem pro debatu. Připomeňme, že radnice studii v dostatečném předstihu zveřejnila a Kolíňáci si stihli některé názory ujasnit na stránkách Presu a sociálních sítích. Diskuze byla rozvětvená do mnoha směrů a pokračovala po skončení oficiální části i v předsálí. Krátká reflexe pro kolínský PRES pohledem VE z KOarchu.